“Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe
podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą
sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy,
aby go osiągnąć.”

                                         cyt. Bruce Lee
Płatności
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi płatnościami
Informacja i zgłoszenia na szkolenie:
Anna Szymańska, tel. 71 353 83 51, tel. kom. 695 544 449

Organizator szkoleń:
ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
tel. 71 353 83 51, tel. kom. 695 544 449
www.esdent.pl szkolenia@esdent.pl

konto bankowe do opłat za uczestnictwo w kursach:
ING BANK ŚLĄSKI S.A 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkoleń.
Prosimy osoby będące na diecie lub mające alergie pokarmowe o przekazanie tej informacji co najmniej 5 dni przed terminem szkolenia.

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów.