“Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe
podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą
sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy,
aby go osiągnąć.”

                                         cyt. Bruce Lee
Szkolenia
Kijów 8/ 11/ 2019 - 10/ 11/ 2019
Temat MODULE 1 MicroVisionCeramics Mastering tooth preparation. Veneers, Crowns, Onlays (3 dni)
Miejsce Kijów , BELOGRAD DENTAL ACADEMY , Ukraina Ukraina
Wykładowca lek.dent. Belograd Maxim
Koszt 7400 PLN
Pobierz program Szczegóły szkolenia
Wrocław 30/ 11/ 2019 - 1/ 12/ 2019
Temat Wprowadzenie do ortodoncji dla lekarzy ogólnie praktykujących. Klasyfikacja wad zgryzu wg. Angle’a. Prawidłowa okluzja wg. Andrewsa. Systematyczny przegląd wad zgryzu. Nieprawidłowości zębowe. Omówienie działania różnych aparatów ortodontycznych.(2 dni)
Miejsce Wrocław , ESDENT , Pomarańczowa 8
Wykładowca dr n. med. specjalista ortodonta Malinowski Jakub
Koszt 1850 PLN
Pobierz program Szczegóły szkolenia
Wrocław 9/ 01/ 2020 - 11/ 01/ 2020
Temat Curriculum Periodontologiczne (3 dni)
Miejsce Wrocław , NOVOTEL CENTRUM , Powstanców śl. 7
Wykładowca Professor Dr. med. dent., Dr. h.c. mult., M.S. Sculean Anton
Koszt 6500 PLN
Pobierz program Szczegóły szkolenia