“Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe
podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą
sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy,
aby go osiągnąć.”

                                         cyt. Bruce Lee
Wykładowcy
Poniżej znajdują się wykładowcy, którzy prowadzą nasze szkolenia
Dr n. med. Wojciech Wilkoński
Wojciech Wilkoński jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu stomatologii oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki Jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z Jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach. Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

Dr med. dent. Arkadius Kuczek
Dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek, specjalista periodontolog w 1998 ukończył studia oraz uzyskał prawo wykonywania zawodu w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W latach 1998-2002 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Münster u Prof. dr. h. c. D. Lange oraz Prof. dr. Th. Flemmiga. W 2000 obronił pracę doktorską. W 2001 uzyskał tytuł periodontologa oraz specjalisty Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego (DGP). Między 2002-2013 współpracował z dr. Gerdem Körnerem w perio-implantologicznej praktyce dentystycznej w Bielefeld, gdzie zajmował się głównie tematem kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej w trudnych przypadkach klinicznych z punktu widzenia estetycznego oraz minimalnie inwazyjną periodontologią. Prowadzi od lat liczne międzynarodowe wykłady z zakresu periodontologii, perio-protetyki, implantologii oraz stomatologii estetycznej uhonorowane między innymi wyróżnieniem Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego w 2004. Do 2012 r wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie w ramach studiów Master Studies z zakresu periodontologii.

Dr n. med. Tomasz Dzieniakowski
W latach 1977- 2002 był pracownikiem naukowym i adiunktem w Zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej Od 20 lat zajmuje się ergonomią w stomatologii. Jest współtwórcą pierwszego programu nauczania ergonomii stomatologicznej w Instytucie Stomatologii w Łodzi. Odbył staże naukowe oraz prowadził liczne szkolenia w zakresie ergonomii w Stanach Zjednoczonych ( Maryland University) , Japoni ( LAN Centem- Osaka), Meksyku ( Universitat Intercontinental), Korei Południowej (Korean Orthodontic Research Institute), Tajlandii ( Thamasat University), Chinach oraz w licznych ośrodkach w Polsce. Obecnie zajmuje się promowaniem zdrowia w stomatologii w ramach organizacji GEPEC ( Global Engineering, Promotion and Education Collaborative) której jest członkiem założycielem . GEPEC jest organizacją założoną w 2005 roku w Kanadzie, zrzeszającą specjalistów różnych dziedzin naukowych. GEPEC propaguje ergonomię w której podmiotem jest człowiek ( Human Centered Ergonomics). Od 25 lat prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej od lat zajmuje się propagowaniem ergonomicznych zasad pracy zespołu stomatologicznego. Od kilkunastu lat współpracuje z firmą Esdent tworzac autorski program szkoleń z ergonomii stomatologicznej oraz protetyki.

Professor Dr. med. dent., Dr. h.c. mult., M.S. Anton Sculean
Anton Sculean jest kierownikiem Katedry Periodontologii na Uniwersytecie w Bern w Szwajcarii. Ukończył studia na Uniwersytecie Semmelweis w Budapeszcie na Węgrzech. Otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Munster, Niemcy w 1994 roku i Master of Science (MS) w periodontologii w Dental Royal College, University of Aarhus w Danii w 1997 roku. Jest laureatem wielu nagród naukowych, autorem ponad 150 publikacji oraz członkiem redakcji Journal of Clinical Periodontology. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują tematykę chorób przyzębia, gojenie się ran, terapię regeneracyjną, antybiotykoterapię oraz zabiegi laserowe. Jest doskonałym praktykiem i wykładowcą. Wygłosił ponad 200 wykładów na kongresach i spotkaniach międzynarodowych . Jest redaktorem książki Regenerative Periodontal Regenerative Therapy opublikowanej przez Quintessence w 2011 .

Dr med. dent. Tania Roloff
Ukończyła Studia stomatologiczne w Hamburgu 1999-2000 asystent w praktyce stomatologicznej dla dzieci, dr Butzw Monachium 1999 Master of Science in Dentistry, University of Minnesota, Minneapolis (USA) 1997-1999 staż w Department of Pediatric Dentistry, University of Minnesota, Minneapolis (USA) 2000 Texas licencja lekarza dentysty uzyskała tytuł doktorat 2006 Dyplom of the American Board of Pediatric Dentistry Członkostwa: AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry) ABPD (American Board of Pediatric Dentistry) EAPD (American Academy of Pediatric Dentistry) IAPD (International Academy of Pediatric Dentistry) DGK (Niemieckie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej) DGZMK (Niemieckie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej, jamy ustnej i szczękowo-twarzowej)APT (Akademia Praktyk i Nauki) Działalność naukowa: Dr Roloff prowadzi od 1999 roku, szkolenie w dziedzinie stomatologii dziecięcej dla lekarzy stomatologów ogólnych i lekarzy dentystów, którzy chcą specjalizować się tylko w stomatologii dziecięcej Jest wykładowcą w Izbach Lekarskich w Hamburgu , Dolnej Saksonii, Westfalia-Lippe, Berlinie, Szlezwik-Holsztyn, w Landeszahnärztekammer Badenii-Wirtembergii i Endoplus Academy. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych Kinderzahnheilkunde der Akademie Praxis und Wissenschaft i uczy na studiach magisterskich z zakresu stomatologii dziecięcej na Uniwersytecie w Greifswaldzie.

dr n. med Frances Andreasen
Dr Andreasen studiowała na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Michigan (1971) oraz otrzymała stopień doktora stomatologii na uniwersytecie w Kopenhadze (1995) Od 1980 roku aktywnie uczestniczy w badaniach stomatologicznych na urazami zębów, ponad 70 publikacji naukowych, związanych przede wszystkim z reakcja miazgi na ostre uszkodzenia oraz odległymi rokowaniami po ostrym urazie . Ręce precz - i zachować zęby to wspólny wątek we wszystkich wykładach. Pod nazwiskiem Frances Østerfelt, jest znana w świecie artystycznym jako twórca rysunków do międzynarodowym nagrodzonych filmów animowanych. Dr Andreasen jest autorka książki pierwszej pomocy po urazach stomatologicznej i współautorką Essentials of Traumatic Injuries to the Teeth Andreasen& Andreasen, Traumatic Dental Injuries – a manual and Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. Wykłada dla lekarzy stomatologów na całym świecie na temat diagnostyki i leczenia ostrego urazu zębów i powikłań leczenia w okresie obserwacji. A w 1993 roku, była pierwszym zachodnim dentystą uczącym w szkole stomatologicznej w Petersburgu, w Rosji. Obecnie (2010-2013) as Visiting Lecturer in Dental Traumatology in the Department of Primary Dental Care, Dental Institute, King’s College, London

lek.stom. Maxim Stosek
Absolwent Wydziału Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Koszycach, Słowacja Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii estetycznej i endodoncji . Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe- min. odbył staż we Włoszech w praktyce Dr Waltera Devoto i laboratorium technicznym Daniele Rondoniego, szkolenia w praktyce Dr Lorenzo Vaninego ,warsztaty z dr Christianem Coachmanem. Od kilkunastu lat interesuje się ergonomią pracy i technikami pracy z mikroskopem oraz ergonomicznym . Właściciel Kliniki Stomatologicznej w miejscowości Presov (Słowacja)

psycholog,trener biznesu Katarzyna Świtalska
Trener , psycholog Wykształcenie 1998 -2003Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu Wydz.Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia (specjalizacja psychologia kliniczna i psychologia pracy) Temat pracy magisterskiej: Pracoholizm uzależnienie czy zaangażowanie. 2004 Szkoła Konsultantów i Trenerów Zarządzania w Krakowie Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, merchandising, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, zarządzanie projektem, autoprezentacja, prezentacje publiczne, zarządzanie jakością, obsługa klienta, rozmowa kwalifikacyjna a umiejętność pisania cv i listu motywacyjnego, rekrutacja pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching, budowanie lojalności pracowników i inne związane ze specjalizacją zawodową Wykładowca z wieloletnią praktyką, autorka wielu artykułów, trener biznesu. S

lek. stom. Witold Popowicz
Ze stomatologią związany od 1985 r. kiedy uzyskał dyplom higienisty stomatologicznego.Ukończył studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Gdańsku,specjalizacja z zakresu stomatologii ogólnej 1994. a w 1998 r. specjalizacja z protetyki stomatologicznej. Endodonta z powołania, członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od początku jego istnienia. Od 1991 r prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną DENTAL-VIT. Od 1993 pracował i służył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii mikroskopowej oraz mikrochirurgii endodontycznej.

dr med. Andrzej Nabzdyk
Ukończył studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w1992 roku specjalizacja z zakresu ortopedii i traumatologii w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, którą ukończył egzaminem specjalizacyjnym w 1996 roku. W 1996 roku podjął pracę na stanowisku kierownika stacji PR w Sobótce W 1998 roku ukończyłem kurs „Zaawansowane Zabiegi Reanimacyjne” w Krakowie. Od 1. 04.2000 r. pracował jako lekarz Zespołu Lotnictwa Sanitarnego we Wrocławiu 1.06.2000 do dnia dzisiejszego jako lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego filii Wrocław. Mistrz świata w ratownictwie medycznym.Uczestniczył w zawodach w II Międzynarodowych Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Medycznym rozgrywanych w Izraelu, gdzie był członkiem zwycięskiej drużyny reprezentującej Polskę. W akcji ratowniczej na autostradzie A4 w 2009 r.w wypadku śmigłowca stracił nogę. Za bohaterska postawę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Wrocławia w 2009 r. Obecnie pracuje w w Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Mgr pielegniarstwa, ratownik med . Kajetan Gawarecki
Mgr pielęgniarstwa absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktyk, wieloletnie doświadczenie kliniczne, w tym w oddziale intensywnej terapii. Ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (ok. 1000 misji ratowniczych, w tym w górach), wykładowca ratownictwa oraz autor podręcznika medycznego dla ośrodków szkolenia lotniczego, instruktor BLS AED, przewodnik tatrzański. od stycznia 2001 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe operator systemu MR i CT styczeń 1989 - październik 2004. Kierownik Dyspozytorni Krajowej październik 2004 - sierpień 2008 Wykladowca - prowadzi szkolenia z ratownictwa medycznego. Latająca pielęgniarka, od stycznia 2006 Air Med Escort ,ratownik Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Odbyte szkolenia: Zarządzanie bezpieczeństwem lotów - kurs dla kadry menedżerskiej przewoźników lotniczych, ULC, BTLS, ACLS, PALS, instruktor BLS AED AHA Kurs do licencji dyspozytora lotniczego (FD/FI wg FCL) Kurs personelu pokładowego - załogi HEMS wg JAR OPS 3

dr n. med. specjalista ortodonta Jakub Malinowski
Ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1988, uzyskując dyplom lekarza stomatologa. W 1989 wyjechał do RFN, gdzie pracował w charakterze lekarza stomatologa, a następnie lekarza ortodonty w kolejnych gabinetach: 1990-1991 w gabinecie doktora H.E. Lorfa w Kolonii, 1991-1994 w gabinecie doktora Hans-Georga Niessinga w Burgdorf, 1994-1998 w Instytucie Ortodontycznym doktora Christopha Herrmanna w Heidelbergu. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przed komisją fakultetu medycznego Akademii Medycznej w Szczecinie. Po powrocie do Polski pracował w latach 1998-2004 w Zakładzie i Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu jako rezydent, odbywając szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji. W roku 2004 zdał egzamin specjalizacyjny przed komisją Centrum Kształcenia Wyższych Kadr Medycznych pod przewodnictwem prof. dr hab. G. Śmiech-Słomkowskiej i uzyskał tytuł specjalisty ortodonty. Dr Jakub Malinowski opublikował liczne artykuły w prasie fachowej, tłumaczy literaturę fachową na język polski, wygłasza referaty na kongresach naukowych i organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy ortodontów, lekarzy stomatologów i asystentek ortodontycznych. Oprócz pełnego spektrum stosowanych przez niego aparatów i technik ortodontycznych specjalizuje się w leczeniu aparatem Crozata i aparatem Herbsta. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw ortodontycznych. Pracuje w gabinecie w charakterze lekarza ortodonty od 1998. Od kilku lat współpracuje z firma Esdent Nzoz.

lek. stom. specjalista ortodonta Piotr Smołka
Ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej we Wrocławiu i w 1991 roku i uzyskał tytuł lekarza stomatologa. W roku 2000 zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. W roku 2008 uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej a tym samym zgodę na kształcenie lekarzy specjalistów. Wraz z dr Janiną Szeląg i informatykiem Krzysztofem Romanem jest współautorem i twórcą polskiego programu komputerowego ,, Ortodoncja”, który służy m.in. do analizy cefalometrycznej zdjęć odległościowych, analizy modeli diagnostycznych, prowadzenia dokumentacji w gabinecie ortodontycznym. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia i wykłady we współpracy z Zakładem Ortodoncji we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Ortodontycznym . Tematyka dotyczy komputerowych analiz cefalometrycznych, dokumentacji i archiwizacji danych, fotografii w gabinecie ortodontycznym, współpracy ortodonty z laryngologiem.

lek. stom. Jerzy Pytko
Absolwent wydziału stomatologii AM Łódź. Zaraz po studiach wykładowca i nauczyciel zawodu w Szkole Medycznej Techników Dentystycznych w Łodzi. Przez 12 lat jako starszy asystent w Instytucie WAM w Warszawie prowadził szkolenia na drugi stopień specjalizacji z protetyki. Kolejne 10 lat pracował jako kierownik przychodni stomatologicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek założyciel i wieloletni wykładowca w SPLD. Uczestnik wielu szkoleń teoretycznych i praktycznych w Niemczech i USA. Ponad 40 lat prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi, następnie w Warszawie. Wieloletni wykładowca , prowadzi wykłady z zakresu protetyki.Od kilku lat współpracuje z firma Esdent.

lek . stom. Jens - Christian Katzschner
Ukończył studia w 1990 na wydziale stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Dreźnie. 1991- 1992 Asystent w Poliklinice Senftenberg 1994 CMD School University Hamburg u Dr. Ahlers (obecnie prezes Stowarzyszenia zajmującego się problematyka Zburzenia Narządu Żucia) 2002 Odbyty cykl szkoleniowy ( manual struktur analysis)u Prof .Axela Bumanna MSA jednego z najbardziej znanych niemieckich specjalistów w zakresie Zburzeń Narządu Żucia 2003-2006- Współpraca z Katedrą Zburzenia Narządu Żucia Wrocławskiej AM z dr n. med. Teresą Maślanka 2006 specjalizacja w zakresie Zburzenia Narządu Żucia w CMD clinic Hamburg u Dr. Jürgena Reiz w Uni Greifswald 2006 Zaproszony jako wykładowca na „Peking China German Dental Day” w Pekinie Stała współpraca z Niemieckimi Izbami Lekarskimi, gdzie przeprowadził wiele wykładów z zakresu zaburzeń narządu żucia, protetyki, ergonomii pracy. Członek grupy wykładowców Kavo utworzonej pod przewodnictwem Prof. Huggera wykładowcy CMD Academy Hamburg Miejsce pracy : Prowadzi własną prywatną praktykę stomatologiczną w Hamburgu Wykładowca z wieloletnia praktyką zawodową, autor wielu publikacji, członek Europejskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Specjalizuje się w tematyce, ergonomii w stomatologii, pracy w lupach, pracy z mikroskopem, dysfunkcji i zaburzeń narządu żucia. Przeprowadził wiele szkoleń z tego zakresu na terenie Niemiec jak i w wielu innych krajach. Publikacje : Dentalmagazin 4 /2004"Ergonomie im Visier" Dental Zeitung 5/2005" Ergonomisches Arbeiten mit der Lupenbrille" ZMK 2/2006"Gesundes und effizientes Arbeiten am Beispiel einer Präparation" Dental Spiegel 3/ 2006 " Wer besser sieht ,kann besser arbeiten Dental Journal, Austria 10/2006 „Ergonomie“

dr n. med. Łukasz Suchodolski
Zajmuje się endodoncją – specjalistycznym leczeniem kanałowym pod mikroskopem i stomatologią zachowawczą. W 1997 roku rozpoczął studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2000-2002 był objęty Indywidualnym Tokiem Studiów z zakresu endodoncji i stomatologii zachowawczej. W latach 2003-2006 był asystentem w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi. W 2007 roku obronił pracę doktorską poświęconą badaniom nad nowoczesnymi materiałami używanymi do leczenia endodontycznego. Jego dotychczasowy dorobek stanowi kilkanaście publikacji i ponad 30 wystąpień. Jest autorem filmów szkoleniowych z zakresu endodoncji oraz 5-częściowego cyklu dla lekarzy praktyków poświęconego endodoncji wydanego przez wydawnictwo eForum. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontyczego (PTE), członkiem Działu Badawczego PTE oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Swój wolny czas poświęca na podnoszenie zawodowych kwalifikacji biorąc udział w licznych kursach krajowych jak i zagranicznych.

dr n. med. Piotr Fabjański
Wieloletni wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Twórca koncepcji studiów wyższych dla techników dentystycznych, która zaowocowała powołaniem pierwszego w Polsce kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Założyciel Zakładu Technik Dentystycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, w którym pełnił do zeszłego roku obowiązki Kierownika. Twórca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technik dentystycznych opisywanych w pracach licencjackich realizowanych na Kierunku Technik Dentystycznych. Autor wielu znaczących publikacji i wystąpień w dziedzinach protetyki stomatologicznej i technik dentystycznych. Współredaktor książki „Sztuka i rzemiosło” wyd. Elamed. Członek Rady Naukowej magazynu „Nowoczesny Technik Dentystyczny”. Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Lekarz z trzydziestoletnią praktyką stomatologiczną w różnych dziedzinach stomatologii głównie protetyce oraz zagadnieniach związanych z techniką dentystyczną. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i kursów krajowych i zagranicznych.

lek.stom. specjalista ortodonta Beata Tokarczuk
Stomatolog ortodonta z 20-letnim stażem pracy. Umiejętności zawodowe doskonaliła w różnych ośrodkach ortodontycznych, w Polsce i za granicą, m.in. w Szwecji, USA, Finlandii, czy Niemczech. Tytuł specjalisty ortodonty uzyskała w 1998 roku. Od ponad 10 lat jest wykładowcą ortodoncji w Policealnym Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu. W latach 2002 - 2007 była biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu ortodoncji i od kilku lat współpracuje z firma Esdent.

Dr hab. n. med. Prof. Ndz. Leopold Wagner
Wykształcenie 1986 r. tytuł lekarza dentysty Akademia Medyczna w Łodzi 1989 r. specjalizacja I stopnia – stomatologia ogólna CSK WAM w Warszawie 1992 r. specjalizacja II stopnia – stomatologia dziecięca CSK WAM w Warszawie 1998 r. specjalizacji II stopnia – stomatologia zachowawcza CSK WAM w Warszawie Przebieg kariery naukowej: 1986 - 1989 asystent Instytutu Stomatologii CSK WAM w Warszawie 1989 - 1992 starszy asystent Instytutu Stomatologii CSK WAM w Warszawie 1993 - 1999 adiunkt Instytutu Stomatologii CSK WAM w Warszawie 1999 - 2002 kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii CSK WAM SP ZOZ z Polikliniką w Warszawie 2002 - 2003 kierownik Instytutu Stomatologii CSK WAM SP ZOZ z Polikliniką w Warszawie od 2003 roku kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowa działalność zawodowa 1994 – 2002 redaktor naczelny czasopisma naukowo-zawodowego pt.: „Stomatologia Współczesna” od 1994 roku członek Międzynarodowej Honorowej Organizacji Dentystycznej „Akademii Pierre Faucharda” 1998-2002 redaktor naczelny biuletynu „Skalpel” 1998-2002 członek Komisji Stomatologicznej i Współpracy Międzynarodowej od 2005 roku członek zarządu warszawskiego oddziału PTS od 2005 roku przewodniczący Kolegium Konsultantów Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Repetitio est..”Dorobek naukowy :Publikacje ogółem 189 –w tym 88 oryginalnych, 46 poglądowych, 48 innych, 2 monografie i współautor rozdziałów w 2 książkach

lek.stom. Herluf Skovsgaard
Ukończył studia w Kings Dental College -Aarhus,Dania. Doświadczenie zawodowe : 1971 Opracował projekt i wysoko zaawansowanego ergonomicznie unitu stomatologicznego Od 1974 roku wykładowca kursów ergonomii w Skandynawii 1984 -1986 Konsultant w ergonomii dla XO CARE A / S (dawniej Flex Dental ) Instruktor zajęć z organizacji gabinetu stomatologicznego i projektowania praktyki 2006 konsultant i programista dla Inform 2008 konsultant i programista dla Heka Dental Danii(unity stomatologiczne). 2011 konsultant i programista systemów dla Orascoptic(lupy ) Przeprowadził około 1000 wykładów i przeszkolił ponad 50.000 lekarzy stomatologów i asystentek .Jest jednym z najbardziej doświadczonych specjalistów w ergonomii stomatologicznej w Europie . Prowadził szkolenia dla stomatologów w Anglii , Niemczech, Francji, Holandii, Belgii , Polsce , Czechach, Austrii, Szwajcarii , Włoch, Hiszpanii , Portugalii, Turcji , Danii, Norwegii , Szwecji, Finlandii ,Rosji, Estonii, na Łotwie,w Korei ,Japonii, USA i Dominikanie . Tematyka zawarta w jego szkoleniach obejmuje: rozwój kliniki,plan leczenia,metody pracy, ergonomia, organizacja kliniki.Członek Europejskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej W styczniu 2014 ukazała się jego książka opublikowana przez wydawnictwo Quintessence pt. " Dancing Hands"- dotycząca ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym, organizacji gabinetu itp.

dr n. med. Esti Davidovich
Esti Davidovich DMD, MSc Ukończyla studia stomatologiczne na Hebrew University Hadassah School of Medicine, Jerusalem, Israel 1998-2001 Tytul doktora nauk medycznych, 1998-2002 Tytuł magistra Stomatologii dzieciecej Magna cum laude, Faculty of Dental 2002-2005 Rezydentura Hebrew University Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem Ngrody naukowe: 1999 Nagroda Uznanie projektu, zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym w Jerozolimie, sponsorowany przez Colgate-Palmolive 2000 Nagroda Academic Excellence, Israeli Knesset 2000 Nagroda rektorska- Rector’s Award for Academic Excellence, Hebrew University 2002 Tytuł magistra - Magna cum laude 2008 Wyróżnienie dziekana List for Excellence in Teaching, Hebrew University—Hadassah School of Dental Medicine 2008 Wyróżnienie w uznaniu za wybitny wkład w nadzór i doradztwo w zakresie nauk podstawowych badań dla DMD Studentów, Uniwersytet Hebrajski-Hadassah School of Dental Medicine 2007-2012 Moderator Kształcenia Podyplomowego Stomatologii Dziecięcej, Program Uniwersytetu Hebrajskiego Członkostwo w organizacjach zawodowych 2002-trwa Międzynarodowa Akademia Dental Research (IADR) 2003 toku Amerykańska Akademia Stomatologii Dziecięcej (AAPD) 2003-trwa Międzynarodowa Akademia Stomatologii Dziecięcej (IAPD) 2002-trwa Izraelskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej 2011 Członek Komitetu, egzaminów końcowych w Stomatologii Dziecięcej Komitetu Naukowego Towarzystwa Stomatologicznego izraelskiej Dr Esti Davidovich jest nauczycielem akademickim Hebrew University—Hadassah School of Dental Medicine , wykladowcą i autorka wielu publikacji naukowych .

lek. dent. Bartłomiej Karaś
Ukończył Wydział Lekarsko - Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem zainteresowań jest endodoncja z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Endodotycznego European Society of Endodontology Współzałożyciel Dental Masters Group, Autor publikacji z dziedziny endodoncji i CBTC w recenzowanych czasopismach stomatologicznych • w 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej • od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE • od 2013 roku współpracuje firmą Esdent i szkoli lekarzy dentystów z zakresu wykorzystania mikroskopu w praktyce stomatologicznej oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym ,prowadzi również szkolenia dla asystentek stomatologicznych z zakresie asystowania w endodoncji.

lek.dent. Maxim Belograd
lek. dent . Maxim Belograd zajmuje się zaawansowanymi technikami pracy z mikroskopem w endodoncji oraz stomatologią estetyczną Prowadzi prywatną praktyke na Ukrainie. Jest także wykładowcą w Belograd Clinik Study Club. Ukończył Ukraińska Akademię Medyczną na wydziale Stomatologii, Poltava. 2006 - prywatna praktykę stomatologiczna 2009 - zwycięzca konkursu bezpośrednich technik odtwórczych, który odbył się w roku 2009 na Ukrainie, Prisma Championship. Autor szkoleń "Endodoncja zgodna z zasadami". 2010 - Właściciel prywatnego ośrodka szkoleniowego Belograd Study Club. Od 2010 roku jest ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej na Ukrainie.Od2012 roku jest również wykładowcą tej organizacji. 2013 - wykładowca Carl Zeiss Academy 2013 wykładowca AMED (Academy of Microscope Enhanced Dentistry) 2013 współorganizator International MicroVision Group 2013 Założyciel MixFight Dentistry concept 2014 członek StyleItaliano Group

dr n. med. Marta Czownicka
Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków na wydziale medycznym,uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Charité w Berlinie, obecnie w trakcie specjalizacji z periodontologii na prestiżowym Uniwersytecie Charité w Berlinie. Doświadczenie zawodowe: Ekspert z klinicznej periodontologii,w trakcie specjalizacji z periodontologii Doktorat -2016, Tłumacz symultaniczny Była Instruktorem kursu z periodontologii, opiekun kursu dla higienistek Ekspert z klinicznej periodontologii Uniwersytet Complutense, Madryt. Szkolenie podyplomowe w zakresie periodontologii i implantologii w grupie prof. Sanz’a XI 2012 Członek komitetu egzaminacyjnego higienistek stomatologicznych XI 2012 Primary Health Care Examination Osiągnięcia zawodowe Stypendysta programu Erasmus Placement. Uniwersytet Complutense, wydział medycyny i chirurgii stomatologicznej. Madryt, Reprezentant DGP na 3.letnim obozie Europejskiej Akademii Osteointegracji-EAO.Barcelona, Nagroda CED-IADR Travel Stipend. IADR 201

Prof dr n.med. Sofia Aroca
Prof dr n.med. Sofia Aroca Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Szeged, wydział stomatologii Węgry. W roku 1991 ukończyła Podyplomowe studia z zakresu biomateriałów stomatologicznych na Uniwersytecie Paris VII, Francja. W 1996 ukończyła studia podyplomowe z zakresu periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie Paris VII, Francja. W 2010 uzyskała tytuł doktora. W roku 2012 uzyskała tytuł honorowego profesora Uniwersytetu w Szeged. Obecnie wykładowca w na Wydziale Stomatologii w Zakładzie Periodontologii, Uniwersytetu Bern w Szwajcarii.Prowadzi również prywatną praktykę w Saint Germain en Laye we Francji. Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu periodontologii zarówno w Europie jak i na świecie.Jest autorem wielu publikacji .

lek. dent.lekarz medycyny,specjalista chirurgii sz Maciej Nowinski
lekarz stomatolog, lekarz medycyny, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Ukończył Wydział Lekarski oraz Wydział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 został nagrodzony Platinium Preferred Award za wkład w rozwój implantologii. Nagroda ta jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach Świata. W 2010 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz certyfikowany implantolog Biomet 3i. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej

dr n.med. Lidia Jamróz - Wilkońska
Absolwentka Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005). Od 2006 roku prowadzi prywatną praktykę̨ stomatologiczną w Wadowicach. W 2009 roku, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jest specjalistą periodontologiem (Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (2011-2015)). Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii oraz nanotechnologii. Jest również współautorem trzech rozdziałów książki „Stomatologia” Medical Tribune 2013. Laureatka konkursów: Global University Case Contest (2005), Espertise Talent Award (2011), Soczewka Focusa (2013) za plaster dla pacjentów po chemioterapii przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej w kategorii otwartej. W latach 2012-2013 pełniła funkcję Opinion Leader w firmie 3M Poland. Od 2009 r. jest aktywnym członkiem The Japanese Society for Dental Materials and Devices (JSDMD), International Association for Dental Research (IADR) oraz European Federation of Periodontology (EFP). W 2014 ukończyła pełen cykl szkolenia podyplomowego Curriculum in Periodontology organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Bern (Szwajcaria). Należy do rady naukowej czasopism: „Asystentka i higienistka stomatologiczna”, „Art of dentistry”, „Sztuka implantologii”. Aktywnie współpracuje z Działem Badawczym Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Prof dr n.med. Dieter Bosshardt
Osiągniecia naukowe 1986-1992 Asystent na Wydziale Biologii Strukturalnej Oral Dental Institute, Uniwersytet w Zurychu (Szwajcaria ) 1992 tytuł doktora Nauk Przyrodniczych w Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu (Szwajcaria ) 1994-1997 : współpracownik w Laboratorium Badań Biomateriałów, Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Montrealu , Montreal, QC Kanada 1998-1999 w Zakładzie Periodontologii , Stomtologii Zachowawczej Endodontycznego i ENDODONCJI , School of Dental Medicine , Uniwersytet w Bazylei (Szwajcaria ) 2000-2005 Naukowiec w Zakładzie Periodontologii / Protetyki , School of Dental Medicine, Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria ) 2006 Habilitacja na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria ) 2006-2007 Naukowiec w Zakładzie Periodontologii Klinice Chirurgii Stomatologicznej , School of Dental Medicine, Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria ) 2008 Kierownik Laboratorium Robert K. Schenka School of Dental Medicine, Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria ) 2012 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria Zainteresowania naukowe Dieter Bosshardt jest szefem Laboratorium Roberta K. Schenka w School of Dental Medicine , University of Bern. Jego główne zainteresowania naukowe znajdują się w dziedzinie rozwoju zębów , w szczególności cementogenesis , przyzębia, regeneracji tkanek , regeneracji kości związanych z implantami i biomateriałami typu zastępcze kości i błony. Jest autorem i współautorem ponad 140 artykułów. Jest członkiem Międzynarodowego Zespołu ds Implantologii ( ITI ) oraz Akademii Badań Osteology ( ORA ) .

dott. Attilio Bedendo
ukończył studia 1988 roku na Uniwersytecie w Padwie Później uczęszczał na Wydział chirurgii szczękowo-twarzowej w Szpitalu św Bortolo w Vicenzie pod kierownictwem Dr. Ernesto Padula, W 1991 roku doskonalił swoje umiejętności w Padwie w zakresie Ortodoncji pod kierownictwem dr. Raffaele Olivotto. W 1995 i 1996 roku doskonalił swoje umiejetności w Mediolanie uczestnicząc w 2 letnim kursie periodontologii prowadzonym przez przez Dott. Roberto Pontoriero. W okresie 2001-2002 roku doskonaliłswoje umiejętności z zakresu protetyki się w Bolonii pod kierownictwem Dott. Gianfranco Di Febo. W 2003 roku został członkiem (AIOP) Obecnie prowadziwłasna praktyke stomatologiczną w Treviso prowadzi równiesz szkolenia z zakresu protetyki i periodontologii.

Dott. Giuseppe Castorina
ukończył Studia w 1991 roku w Stomatologii na Uniwersytecie w Weronie, z wyróżnieniem . od 1995 roku zajmuje sie implantologią , ze szczególnym uwzględnieniem metod natychmiastowego obciążenia implantów w połączeniu z technologiami cyfrowymi. Prowadzi prywatną praktykę w Motta di Livenza (Treviso) WŁOCHY. Ukończył studia podyplomowe - Periodontologia (2000 Uniwersytet w Weronie). - Gnathology Zaburzenia narządu żucia (2006 Uniwersytet w Udine). - ukończył Advanced Postgraduate Implant Treatments (2012 University of Modena oraz - Implant surgery Computer Assisted in planning presurgical and Immediate Function (2014 and 2015 University of Padua) - W 2013 roku otrzymał tytuł magistra w implantoprotetyki (University of Genoa), w kształceniu pod kierunkiem prof Paolo Pera. Autor publikacji naukowych w temacie implantologia i protetyka i wykładowca na kursach i kongresach implantologicznych. Wykładowca Wydziału Protetyki Uniwersytetu w Genui (pod kierunkiem profesora Paolo Pera) Członek Włoskiego Stowarzyszenia Implantologii (SIO). Aktywny członek SimPlant Academy.

lek.stom. Krzysztof Griman
Lekarz Dentysta Krzysztof Griman ur. 10.02.1961 roku . Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu i w dniu 25 czerwca 1985 roku . W roku 1989 otworzył Prywatną Praktykę Dentystyczną,którą prowadzi do dnia dzisiejszego. W latach1997-2001 był członkiem Komisji Stomatologicznej przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej ,w której czynnie działał.Od 2004 roku. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W codziennej praktyce zajmuje się endodoncją mikroskopową i mikrochirurgią. Implantologią zajmuje się od roku 2005 , a od roku 2006 samodzielnie wykonuje zabiegi implantacji wszczepów dentystycznych. Aktywnie uczestniczy w kongresach i sympozjach dotyczących implantologii i periodontologii w Polsce ,Europie i USA. W styczniu 2013 roku ukończył Linhart Continuing Dental Education Program prowadzony przez Uniwersytet w Nowym Jorku-New York University College of Dentistry. W roku 2013 zdał egzaminy i otrzymał umiejętność w dziedzinie implantologii stomatologicznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej - OSIS.

Dott. Mauro Maragno
Ukończył studia na Uniwersytecie w Padwie. w 2008 delegat Włoskiego Stowarzyszenia Dentystów (AIO) dla regionu Veneto W 2014 r uzyskał tytuł master at the Padua University in “Computer assisted Implantology, pre surgical planning and immediate loading”. Główne zainteresowania to periodontologia i chirurgia szczękowa. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie w perioprotetyki ,periodontologii i implantologii. Wykładowca z zakresu chirurgii stomatologicznej i biomateriałów. min.na Universytecie w Zagrzebiu, Ałmaty (Kazachstan) oraz we Włoszech autor kilku publikacji naukowych na temat zastosowania biomateriałów w stomatologii.Własna praktyka w Rovigo (Włochy)

dr n.med. D.D.S., Ph.D. Radek Mounajjed
Wykształcenie: 1989 - 1994 Dental School University Damaszek, Damaszek, Syria, Studia podyplomowe 1995 walidacja dyplomu 1997 Studia Podyplomowe I stomatologii ogólnej, 2000 Specjalizacja II. stopnia w protetyce, 2004 ukończenie studia podyplomowe na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove, tytuł Ph.D. Doświadczenie zawodowe 1995 - 1997 Asystent, Wydział Lekarski, Uniwersytet Karola w Hradec Kralove, Wydział Stomatologii 1997 - 2001 adiunkt, Wydział Lekarski, Uniwersytet Karola w Hradec Kralove, Wydział Stomatologii - wydział protetyka od 2001 roku właściciel prywatnej praktyki stomatologicznej Hradec Králové Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych Czeska Izba Lekarska Klub Implantologa Międzynarodowe Towarzystwo protetyczne Mayo Clinic - Rochester, Minnessota, USA- uczestnictwo w programie kształcenia Praktyki za granicą 1997 Flashing Hospital, Nowy Jork, USA 1999 Mayo Clinic, Rochester, Minnessota, USA 2001 Uniwersytet Medycyny i Stomatologii w New Jersey, NJ 2004 Mayo Clinic, Rochester, Minnessota, USA 2005 University of Florida, USA

dr n. med. Zuzanna Oruba
Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2010). W roku 2015 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą zastosowaniu terapii fotodynamicznej w leczeniu zapalenia przyzębia. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJ CM w Krakowie. W trakcie specjalizacji z periodontologii. Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny periodontologii oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym na Kongresach International Association for Dental Research oraz American Academy of Periodontology. W roku 2014 wyróżniona drugą nagrodą w prestiżowym konkursie Robert Frank Award organizowanym przez International Association for Dental Research przeznaczonym dla młodych naukowców prowadzących badania w dziedzinie stomatologii. Członkini Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz International Association for Dental Research.

lek.stom. specjajalista stomatologii dzieciecej Antonina Getsman
Studia stomatologiczne ukończyła w Państwowej Akademii Medycznej Ural, Jekaterynburg, Rosja, w 2008 roku Staż: lekarz stomatolog (2009) oraz pedodoncja (2010), kierownik i lekarz w w prywatnej klinice stomatologicznej «Dental Fantasy» Od 2010 roku pracuje z dziećmi od najwcześniejszego dzieciństwa do nastolatków z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego w codziennej praktyce . 2008. Badania kliniczne i naukowe aktywności. Jej publikacje koncentrują się na leczeniu stomatologicznym dzieci w różnym wieku zastosowaniem nowoczesnych technologii (na przykład koferdamu dla dzieci,mikroskopu operacyjnego, sedacji, behawioralnych technik zarządzania), Inicjatorka i wykładowca cyklu szkoleń z zakresu pedodoncji;Stomatologiczne leczenie dzieci - mit czy rzeczywistość .

Prof. dr . hab. n. med. Mariusz Lipski
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, specjalista w zakresie stomatologii ogólnej i zachowawczej, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autor ponad 200 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor rozdziałów w monografiach i podręcznikach, tłumacz książek. Promotor w 10 zakończonych przewodach doktorskich. Członek Rad Naukowych: Dental and Medical Problems, TPS, Endodoncja w Praktyce oraz Annales Akademie Medicae Stetinensis. Redaktor naczelny Magazynu Stomatologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Termologicznego. Zainteresowania: endodoncja i stomatologia rekonstrukcyjna.

dr n. med. Leszek Sawicki
Dr n. med. Leszek Sawicki był wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta).Jest specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem PSI DGOI ICOI, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Mikroskopowej, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i stomatologii dziecięcej. Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, leczeniem implantologicznym, mikroperiochiorurgią oraz stomatologią estetyczną.

dr.n.med. Agnieszka Wal-Adamczak
Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1996), specjalistą I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalisą stomatologii dziecięcej. W 2007 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, która dotyczyła analizy zmian w układzie stomatognatycznym u dzieci z wrodzoną cytomegalią. Od 2000 roku pracuje we własnej praktyce stomatologicznej zajmując się stomatologią dziecięcą, stomatologią zachowawczą, endodoncją i stomatologią estetyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii dziecięcej i zachowawczej dla lekarzy stomatologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Członek EAPD (European Akademy of Pediatric Dentistry), współzałożyciel PASD (Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej), członek Sekcji Bólów Jamy Ustnej i Twarzy PTBB (Polskiego Towarzystwa Badania Bólu).

technik dentystyczny Janusz Karaś
Technik Dentystyczny, współtwórca pracowni techniki dentystycznej Trójząb. W czerwcu 1995 r. ukończył Prywatne Medyczne Studiu Zawodowe na Wydziale Techniki Dentystycznej i uzyskał tytuł Technika dentystycznego. Od 1995 r. do 1998 r. zatrudniony na stanowisku technika dentystycznego w laboratorium protetycznym w Łodzi. Od 1998 r. właściciel pracowni protetycznej Trójząb. Uczestnik wielu szkoleń i wykładów z zakresu protetyki dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych . Od 2013 r. współpracuje z Laboratorium Protetycznym Natrodent i DDS-Pro przy wykorzystaniu technologii druku 3D w stomatologii i protetyce. Od 2014 roku współpracuje również z firmą Esdent, współprowadząc szkolenia dla lekarzy dentystów z zakresu precyzyjnych elementów retencyjnych.

lek.dent. Maciej Kurzyński
Ukończył studia na wydziale lekarsko-dentystycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. W trakcie studiów interesował się chirurgią stomatologiczną, obecnie swoją uwagę koncentruje na stomatologii odtwórczej, protetyce i pracy z mikroskopem który stał się jej podstawowym narzędziem. W swojej praktyce kładzie nacisk na współpracę z pacjentem oraz świadomość wykonywanych procedur, z tąd dużą rolę w procesie leczenia odgrywa dokumentacja fotograficzna. Z firmą Esdent współpracuje w zakresie szkoleń z protetyki stomatologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Po przekształceniu Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny była inicjatorką utworzenia Zakładu Endodoncji, w którym funkcję kierownika pełniła od 2003 do 2016 roku. Jednocześnie była kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz ordynatorem Poradni Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie poza standardowym leczeniem kanałowym wykonywane są zabiegi w zakresie mikrochirurgii endodontycznej. Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w latach 2002 - 2008 pełniła funkcję Prodziekana. W latach 2008 – 2014 była Wojewódzkim Konsultantem z zakresu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Dorobek naukowy profesor Haliny Pawlickiej obejmuje około 500 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, 10 książek (w dwóch współredaktorem, w dwóch redaktorem), 1 skryptu. Była promotorem 22 doktoratów, 4 dalsze przewody w toku, autorem 30 recenzji prac doktorskich i 5 recenzji habilitacyjnych i profesorskich. Laureatka kilku nagród Rektora za działalność naukową i dydaktyczną. Nagrody Ministra Zdrowia za pracę habilitacyjną oraz za podręcznik pt.: „Współczesna endodoncja w praktyce.” Prowadzi liczne wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji (Curriculum Endodontyczne pod patronatem PTE). Wielokrotnie była na stypendiach zagranicznych, głównie w Niemczech. Współpracuje z Uniwersytetem w Erlangen, dokąd z Jej inicjatywy, w ramach Programu Erasmus wyjeżdżają studenci stomatologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (European Society of Endodontology - Country Representative) Profesor Halina Pawlicka jest członkiem komitetów redakcyjnych polskich czasopismach naukowych i recenzentką wydawnictw naukowych.

dr med.dent. Gregor Chmiel
Ukończył studia na wydziale stomatologii Goethe University, Frankfurt oraz studia podyplomowe na uniwersytetach Harvard Boston, Columbia University, New York University. Katowiczanin, obecnie mieszka w Berlinie .Prowadzi specjalistyczny zespól stomatologiczny w zakresie periochirurgii, implantologii, endodoncji z złożonego leczenia pacjentów w pełnej narkozie w Berlin-Mitte Wieloletni wykładowca w zakresie periodontologii i periochirurgi.

lek.dent. Karolina Kuśnierz
Ukończyła Wydział Lekarsko-Dentystyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej wielką pasją jest stomatologia estetyczna i protetyka. Jest perfekcjonistką, co jest nieodzowne przy wymagającej sztuce upiększania uśmiechów nawet najbardziej wymagających pacjentów. Regularnie uczestniczy w szkoleniach praktycznych organizowanych przez system implantologiczny Dentsply Implants AstraTech®, zdobywając wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania w sposób satysfakcjonujący wszelkich prac protetycznych. Co roku uczestniczy w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach. Stomatologia to nie jedyna sfera działań, która ją fascynuje. Wykonuje także zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej, skupiając się głównie na wykorzystaniu wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego . Swoje umiejętności potwierdziła zdobyciem tytułu Master w tej dziedzinie pod okiem uznanego specjalisty o światowej klasie – Profesora Ezio Costa.Jest Prowadzi szkolenia dla lekarzy stomatologów.

dr n. med. Martina Stefanini
Ukończył studia z zakresu stomatologii 2005 roku na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech Członek Komitetu Redakcyjnego Włoskiego Towarzystwa Periodontologii w latach 2018-2019 Członek komisji naukowej Włoskiego Towarzystwa Periodontologii w 2016/2017 Od lutego 2017 r. Asystent ds. Badań na Uniwersytecie Bolońskim Profesor wizytujący na Uniwersytecie San Raffaele w Mediolanie w latach 2015-2016 Nauczyciel na studiach podyplomowych San Raffaele University Milan 2017 Nauczyciel na II Międzynarodowym Master of University Bolońskim 2017/2018 Od 2012 aktywny członek Włoskiego Stowarzyszenia Periodontologii (SIDP) od 2005 do 2013 przyznano jej granty badawcze, obecnie współpracujące z Prof. Giovanni Zucchelli od 2005 roku do chwili obecnej pracuje jako chirurg stomatolog w prywatnej praktyce i jako ekspert w dziedzinie periodontologii Autor kilku publikacji w Pubmed Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych periodontologii.

lek.dent. Magdalena Nożewska-Noris
Absolwentka Akademi Medycznej w Białymstoku .Lekarz stomatolog.Certyfikowany trener z zakresu podawania wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego.Swoje umiejętności z zakresu medycyny estetycznej doskonaliła pod okiem wybitnych ekspertów zarówno w kraju jak i za granicą, między innymi u Profesora Ezio Costy, gdzie uzyskała tytuł Master.Prowadzi szkolenia dla lekarzy z wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego,w firmie Fenice mając tym samym wpływ na rozwój naturalnej medycyny estetycznej .Z miłości i pasji do swojej pracy otworzyła w Warszawie klinikę Dental&Beauty, gdzie każdy pacjent może uzyskać leczenie na najwyższym,światowym poziomie.Na co dzień zajmuje się zaawansowaną, wysoko estetyczną protetyką, bo jak sama mówi wywołać łzy szczęścia na twarzy pacjenta, to najlepsza nagroda za często trudne leczenie.Uwielbia medycynę estetyczną,ponieważ pozwala spełniać pacjentom swoje marzenia czy przywrócić wygląd sprzed kilku,czy kilkunastu lat a Pani doktor możliwość artystycznej realizacji .

Dr Małgorzata Majewska
lingwistka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, , zafascynowana pograniczem języka i psychologii, pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagielońskiego Przeszkoliła setki dziennikarzy, psychologów i lekarzy z tego, jak słuchać i rozmawiać. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia m.in. ze stylistyki i kultury języka, uczy kreatywnego pisania i warsztatu prezentera telewizyjnego. Przez studentów doceniania jest za empatię i charyzmę, czego potwierdzeniem są corocznie wygrywane plebiscyty na najlepszego wykładowcę. Małgorzata Majewska jest częstym gościem i mówczynią na konferencjach naukowych i w programach telewizyjnych.

dr n. med. Nicola Scotti
Adiunkt w Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Dental School Lingotto, Uniwersytet Turyn Uzyskał dyplom w dziedzinie stomatologii na Uniwersytecie w Ferrarze w lipcu 2004 r. W trakcie studiów przebywał na stypendium w Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. W 2007 roku został adiunktem na Uniwersytecie w Turynie. Od 2007 prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie w Turynie. W 2015 obronił doktorat w dziedzinie nanotechnologii na Uniwersytecie w Trieście. Jest aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej (SIDOC) i włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej (AIC). Opublikował artykuły w języku włoskim i angielskim na temat stomatologii odtwórczej, adhezji i endodoncji, uczestniczy i prezentuje swoje prace na konferencjach w kraju i zagranicą.

dr n. med. Maciej Goczewski
Dr n. med. Maciej Goczewski Wykształcenie: ukończył Akademie Medyczną w Gdańsku Obronił pracę doktorską 22 06 2010 Pełnione funkcje: - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej - Prezes MMG sp. z o. o. - Kierownik NZOZ MMG - Prywatna praktyka stomatologiczna Członek organizacji: - Polskie Stowarzyszenie Stomatologii Mikroskopowej - Polskie Stowarzyszenie Implantologii Estetycznej - Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Jeden z prekursorów pracy z mikroskopem w Polsce .Od 20 lat prowadzi własna praktykę stomatologiczną .Od kiedy zainteresował sie ergonomia pracy stara się poszerzać swoje umiejętności w tym zakresie oraz dąży do uzyskania lepszych warunków pracy i komfortu pracy całego zespołu stomatologicznego. Prowadzi kursy z zakresu pracy z mikroskopem zarówno w Polsce jak i za granicą. Autor pierwszej na Polskim rynku książki dotyczącej zasad pracy z mikroskopem pt.:"Ergonomia w pracy z mikroskopem."

lek.dent. Piotr Skrzyszewski
Lek dent. Piotr Skrzyszewski Ukończył studia na wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 1990 roku. Prowadzi rodzinną firmę z 60-letnia tradycją - Centrum Stomatologiczne "Twój Uśmiech" w Dzierżoniowie . Od wielu lat zajmuje stomatologią cyfrową, protetyką,endodoncją oraz ergonomią w stomatologii. Prowadził wykłady z zakresu ergonomii i stomatologii cyfrowej m.in. na Konferencji ESDE we Wrocławiu, Kongresach Kwintesencji w Warszawie, Konferencji Sekcji Protetyki PTS w Gdańsku, Kongresie Unii Stomatologii Polskiej w Poznaniu. Jest założycielem oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od początku jego istnienia w 2004 roku. Był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem kilku pierwszych edycji Sudeckich Sesji Stomatologicznych. Jest twórcą ergonomicznego asystora stomatologicznego, który został objęty prawem ochronnym na terenie Unii Europejskiej. Jest twórcą projektu Ergodental, w ramach którego są projektowane i wykonywane specjalistyczne ergonomiczne meble stomatologiczne.

Dr n. med. Dariusz Pituch
Dr n. med. Dariusz Pituch MD, PhD, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (1990). lekarz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 1990-2009 pracownik oddziału chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Od 1998r. prowadzi klinikę implantologiczną w Lublinie, która jest członkiem Leading Implant Centers. Szczególne zainteresowanie to złożone odbudowy implantologiczne, zastosowanie szerokiego wachlarza technik augmentacyjnych umożliwiających prowadzenie tego typu leczenia. W codziennej praktyce klinicznej szczególne zainteresowania skierowane są na: przeszczepy bloków kostnych ( wykonanych ponad 400 ) i inne techniki odbudowy kości, podniesienie dna zatoki szczękowej ( wykonanych ponad 1300 ), zastosowania kości allogennej i szpiku kostnego jako źródła komórek macierzystych i czynników wzrostu ( ponad 1000 biopsji ). Autor szeregu kursów i wykładów krajowych i zagranicznych, publikacji, mentor w dziedzinie implantologii. Blisko współpracuje z wieloma lekarzami w Polsce. Aktywnie zdobywa wiedzę w kraju jak i za granicą. Certyfikowany szkoleniowiec OSIS. Autor jednego z modułów Curriculum Implantologii PSI i członek komisji egzaminacyjnej Curriculum PSI, Fellowship Diplomate ICOI w Polsce. W latach 2012-2017 współpracował z Katedrą Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. Zaangażowanie: Certyfikowany Implantolog PSI i OSIS Wykładowca i Egzaminator Curriculum PSI, Członek PSI –ICOI, OSIS-EDI, PTCHJUIST Fellow and Dimplmate (2007) of ICOI Członek Expert in Oral Implantology (2006) DGOI Konsultant medyczny I szkoleniowiec systemu implantologicznego Sulzer/Zimmer Dental (2003-2012), Wykładowca i trener programu implantologicznego w Zimmer Institute Winterthur, Szwajcaria (2010-2012) Konsultant medyczny na Europę Środkową i Wschodnią Keystone Dental (2012-2015).

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
Prof. dr hab. Małgorzata Dorota Pietruska W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką dwóch monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które otrzymała nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Jest autorem rozdziałów w następujących publikacjach książkowych: „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia" oraz „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego”. Wchodzi lub wchodziła w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”.

dr n. prawa Agata Wnukiewicz- Kozłowska
Agata Wnukiewicz-Kozłowska Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też,pod opieką naukową profesora Jana Kolasy, obroniła pracę magisterską z zakresu międzynarodowej ochrony praw autorskich oraz doktorat na temat eksperymentu medycznego w prawie międzynarodowym i europejskim. Od roku 2003 do 2015 zatrudniona w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Od roku 2013 równocześnie w nowo utworzonej Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki, do której ostatecznie przeszła w roku 2015 i aktualnie nią kieruje. Od roku 2013 kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki prowadzonych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Badania naukowe oraz dydaktykę prowadzi z zakresu: prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, bioetyki, międzynarodowego prawa praw człowieka zarówno dla studentów prawa i administracji jak i dla studentów biotechnologii, biologii oraz chemii. Opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Prawa biomedycznego, jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Ściśle współpracuje z Dolnośląską Izbą Lekarską zarówno w organizacji konferencji, jak i w publikowaniu fachowych opracowań z zakresu prawa medycznego dla lekarzy oraz w szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne. Od lat współpracuje z opiekunami kół naukowych prawa medycznego w całej Polsce, uczestnicząc w projektach naukowych i popularyzatorskich organizowanych dla studentów i doktorantów. Jest członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Zdrowia (European Association of Health Law – EAHL). Jest stałym recenzentem czasopisma o tematyce prawno-medycznej wydawanego przez Naczelną Radę Lekarską „Medyczna Wokanda”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych. Od 3 lat jest kierownikiem stałego kursu „Prawo medyczne” prowadzonego w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej dla lekarzy w trakcie specjalizacji. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Malicki i Wspólnicy w projektach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i praktycznych.

dr n. med. Maciej Michalak
Ukończył z wyróżnieniem Rektora UM I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studia Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 2010-2013, obecnie Członek Honorowy.

DDM, MSc Gianfranco Politano
Gianfranco Politano urodził się w Crotone we Włoszech w 1971 roku. Uzyskał tytuł lekarza stomatologii na uniwersytecie w Modenie we Włoszech. Jest członkiem założycielem Bio-Emulation Group, wraz z dr P. Bazosem i dr J. T. Guadixem. Ponadto jest aktywnym członkiem włoskiego stowarzyszenia stomatologii zachowawczej (SIDOC) i "Warm gutta-percha club". Wielokrotnie gościł w rożnych Uniwersytetach prowadząc wykłady ze stomatologii estetycznej oraz właściwości optycznych naturalnych tkanek zęba. Ponadto współpracuje z kilkoma uniwersytetami w zakresie badań nad technikami odbudowy techniką adhezyjną i biomechaniki zębów. Gianfranco Politano mieszka i pracuje w Rzymie. Do jego głównych zainteresowań należy stomatologia zachowawcza i endodoncja. Prowadził wykłady w różnych krajach i opublikował kilka artykułów na temat adhezyjnych uzupełnień bezpośrednich i pośrednich.

BDS, MS, PhD ,Associate Professor Dept. of Restora Mona Ghoneim
Profesor nadzwyczajny stomatologii odtwórczej Wydział stomatologii - Alexandria University Adiunkt, Katedra Stomatologii Zachowawczej Wydział Stomatologii - Uniwersytet Aleksandryjski Research Resident w Wydziale Protetyki School of Dentistry - University of Iowa Instruktor, Katedra Stomatologii Zachowawczej Wydział Stomatologii - University of Alexandria Intern DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Adiunkt - profesor nadzwyczajny Wydział stomatologii - Beirut Arab University              EDUKACJA (2006) Doktorat w dziedzinie stomatologii odtwórczej Wydział stomatologii - Alexandria University (2001) Tytuł magistra w stomatologii odtwórczej Wydział stomatologii - Uniwersytet Aleksandryjski (1992) Bachelor Degree of Dental Medicine and Surgery Wydział Stomatologii - Alexandria University     Nagrody (2013) Amerykańska Akademia Stomatologii Kosmetycznej (AACD) (1992) Nagroda profesora Magdy Helali Wydział Diagnostyki, Radiologii i Periodontologii (1992) Profesor Evelyn Younan's Award, (1992) Nagroda wyróżnienia Egyptian Dental Union Prof Mona Ghoneim jest autorką wielu publikacji z zakresu stomatologii odtwórczej oraz znanym ic enionym wykładowcą.

BDS MFDS RCS (Edinburgh) , MSc Implants ( Manchest Hassan Maghaireh
Hassan Maghaireh jest szefem komitetu naukowego w Brytyjskiej Akademii Implantologii i Stomatologii Odtwórczej (BAIRD). Ukończył pięcioletnie szkolenie w różnych oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Wielkiej Brytanii, uzyskując członkostwo w Royal College of Surgeons w Edynburgu . Następnie uzyskał tytuł Clinical Masters w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie w Manchesterze, zdobywając nagrodę za najlepszą kliniczną prezentację w 2008 r. Dr. Maghaireh prowadzi prywatną praktykę zajmująca sie implantologią w Leeds, a także pełni rolę mentora i honorowego nauczyciela klinicznego w dziedzinie implantologii na University of Manchester Jest takze mentorem i wykładowcą MSc Programme w dziedzinie stomatologii implantologicznej na University of UCLAN w Preston - w Wielkiej Brytanii.   Dr Hassan Maghaireh uczestniczy w pracach grupy ds. Zdrowia jamy ustnej w ramach współpracy z grupą Cochrane, aktualizując i recenzjąc różne tematy związane z implantologią stomatologicznymi. DR Hassan Maghaireh jest w redakcji Europejskiego Journal of Oral Implantology i jest dyrektorem redakcyjnym Smile Dental Journal.

MSc. ,BDs,. Dip. Jb. Thamer Theeb
Thamer Theeb jest dentystą , specjalizującym się w protetyce i stomatologii estetycznej. Jest członiem Jordanian Board of Prosthodontics, Jordan medical council, Kwalifikacje akademickie: uzyskał tytuł MSc. (Master of Science)/magisterFixed and Removable Prosthodontics, University of Jordan. uzyskał tytuł BDs University of Jordan. 2012 – 2013 president of the Jordanian Implant Dentistry Commission Generalny Sekretarz British Academy of Implant and Cosmetic Dentistry Prowadzi prywatną klinikę w Ammanie - Jordanii. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej Jest konsultantem w zakresie procedur kosmetycznych w Rijadzie - Arabii Saudyjskiej. Wykonuje pełen zakres zabiegów z zakresu stomatologii estetycznej , problemów z TMJ, implantologii i procedury regeneracji kości. Członkostwo : - Współpracownik World Clinical Laser Institute - wykładowca , University of Jordan 2010-2011. -Amerykańska Akademia Implantologii Stomatologicznej (AAID) -Amerykańska Akademia Stomatologii Kosmetycznej (AACD) -Europejskie Towarzystwo Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) -Jordijskie Towarzystwo Protetyki Stomatologicznej -Jordan Dental Association Nagrody: -Najlepsze miejsce: I Love My Dentist Award 2011, 3rd Estetyczna Stomatologia MENA Awards.